شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

طرح مصوب حرم مطهر احمد ابن موسی (ع)

طرح توسعه و احیای حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی (ع)

طرح توسعه و احياي مجموعه شاهچراغ با هدف شاخص كردن اين مجموعه در ساختار و سازمان كالبدي ـ فضايي مركز تاريخي شهر شيراز و جبران نارسايي­ها و كمبودها و تأمين نيازها و خواسته­هاي زائران آستان مقدس احمدي و محمدي (ع)و همچنین ساكنان و شاغلان بافت پيراموني آن تهيه شده­است. مطالعات در سه حوزه فراگير (مركز تاريخي شيراز به وسعت 350 هكتار)، محدوده مطالعاتي (به گستردگي 95 هكتار)و گستره مداخله (با مساحت تقريبي 2/61 هكتار)صورت گرفته­است.

محدوده طرح از شمال به خيابان لطفعلي­خان، از غرب به خيابان دستغيب، مسجد نو و ميدان آستانه، و از شرق به گذر درب شيخ محدود مي­شود در جنوب هم، گستره در حال ساخت­وساز بين­الحرمين قرار دارد. به اين ترتيب، لبه­هاي شمالي و شرقي از خوانايي لازم برخوردار است. ليكن لبه غربي به تشديد و تقويت نياز دارد و لبه جنوبي هم مي­بايست تكليف ارتباط خود با بافت مسكوني همجوار را روشن سازد. مجموعه شاهچراغ، ميدان آستانه و مسجدنو (در غرب)، و امامزاده علاءالدين حسين (در شرق)، دو انتهاي شاخص محدوده را تشكيل مي­دهند و ديگر عناصر ارزشمند هم در ميانه بافت پراكنده­اند.

طرح تفصيلي اجرايي مجموعه شاهچراغ و بافت پيراموني، در محدوده­اي به وسعت تقريبی 60 هكتار با هدف شاخص كردن اين مجموعه در ساختار و سازمان كالبدي ـ فضايي مركز تاريخي شهر شيراز و جبران نارسايي­ها و كمبودها و تأمين نيازها و خواسته­هاي زائران دو آستان مقدس احمدي و محمدي و علاءالدين حسين (ع)و ساكنان و شاغلان بافت پيراموني آن­ها تهيه شده­است تا نيازهاي توسعه حرمين براي زيارت و عبادت و برپايي مناسبت­ها و اعياد و سوگواري را برآورده كرده و توسعه و احياي بافت پيراموني را سازمان دهد.

لازم به يادآوري است كه طرح توسعه و احياي مجموعه شاهچراغ و بافت پيراموني، براي بار اول، براساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1388 تهيه شد و در جلسات 14و 7/ 4/1389 اين شورا مورد تصويب قرار گرفت. ليكن، تحولات سال­هاي بعد و اقدامات نهادها و سازمان­هاي مختلف در مغايرت با طرح تصويب و نيز با طرح تفصيلي بافت تاريخي شيراز (مصوب 22/4/1394 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)، از يك سو، و ابطال مصوب طرح پيشين توسط خود شوراي عالي، از سوي ديگر، به ابلاغ دومين قرارداد با عنوان “تهيه طرح تفصيلي اجرايي مجموعه شاهچراغ و بافت پيراموني” به اين مهندسان مشاور در 26/12/1394 منجر شد .