شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888
مصوبه تفصیلی بافت اطراف حرم امام رضا (ع)

مصوبه تفصیلی بافت اطراف حرم امام رضا (ع)

با همه مباحث مطرح شده درباره‌ی طرح‌های مختلفی که در طول شش سال گذشته برای بافت تاریخی اطراف حرم امام رضا (ع)، سرانجام شورای‌عالی شهرسازی و معماری، یازدهم اسفند طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم رضوی را با تاکید بر جایگاه منحصر به فرد بافت شهری پیرامون حرم و مقیاس فراملی آن تصویب کرد. داستان تهیه‌ی طرحی مصوب برای این بافت تاریخی که ..

بازنگری در طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

بازنگری در طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

دیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه طی سال های گذشته برای حفظ بناهای تاریخی و بافت سنتی اطراف حرم، ...

با گذشت 12 سال طرح نوسازی بافت فرسوده اطراف ...

با گذشت 12 سال طرح نوسازی بافت فرسوده اطراف ...

با وجود گذشت 12 سال از آغاز طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) این طرح تاکنون 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ...