شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

طرح مصوب حرم مطهر حضرت معصومه (س)

معرفی اجمالی طرح ساماندهی و توسعه پیرامون حرم حضرت معصومه (ع)

بافت شهری فرسوده قم که شامل بافت تاریخی و پیرامون حرم مطهر است ضمن دارا بودن شاخصه­های کالبدی مصوب به لحاظ موقعیت، قیمت املاک نسبت به اکثر کلانشهرهای ایران متفاوت بوده که این تفاوت ضمن ایجاد فرصت و محدودیت­های خاص، لزوم برنامه­ریزی مناسب خود را می­طلبد و با توجه به ویژگی بافت پیرامون حرم مطهر و بافت فرسوده شهر قم اولویت اول مداخله بهسازی می­باشد، تا بر اساس نتایج و تحلیل تغییر رفتارها نسبت به نوسازی و باز سازی اقدام گردد.