شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

طرح مصوب پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

معرفی اجمالی طرح ساماندهی و توسعه پیرامون حرم عبدالعظیم حسنی (ع)

موضوع حرم و ساماندهی بافت پیرامونی آن در تمامی طرح­های مصوب تهران از 1349 تا طرح تفصیلی در دستور کار قرار داشته­است و به تبع آن، اقداماتی نیز در اين راستا پیشنهاد شده­است. آنچه در طرح توسعه حرم حائز اهمیت است، چگونگی همجواری اين مرکز مذهبی با بافت پیرامون مسکونی و کیفیت آن است که در اين میان توجه به بافت­های فرسوده حوزه بلافصل به عنوان پهنه­های ناکارآمد، آسیب­پذير و حتی آسیب­زا از اهمیتی بیشتری برخوردار است.

قرار گرفتن حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع)در میان بافت فرسوده و سنتی با کمبود دسترسی پارکینگ و ساير امکانات مربوط به حمل و نقل، همچنین افزايش روز افزون تعداد زوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)و در عین حال وجود آثار تاريخی ثبت شده نظیر بازار سرپوشیده و کاروانسرای صفوی که به محدوده غنا بخشیده­اند، طرح ساماندهی و توسعه بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم (ع)در مرداد ماه سال 1387، از طرف شرکت عمران و توسعه شهرری (به نمايندگی شهرسازی شهرداری تهران)به مهندسین مشاور واگذار گردید.

محدوده طرح با مساحت 237 هکتار از شمال به خیابان زکريای رازی و خیابان قم، از غرب به خیابان قم، از جنوب به سلمان فارسی و از شرق به بلوار کريمی شیرازی محدود می­شود. ساماندهی و بازسازی اطراف حرم عبدالعظیم(ع) هفت محله استخر، سرتخت، هاشم­آباد-نفرآباد، ولی­آباد(هلال احمر)، امین­اباد و محله فیروزآبادی را شامل می­شود که تنها چهار محله استخر، نفراباد و هاشم­آباد را به طور کامل در برگرفته و تنها بخش­هايی از ديگر محلات در محدوده واقع شده­اند.

در پی احیاء حیات مجدد بافت مسکونی پیرامون حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، طرح موضعی محله نفرآباد در سال 1399 در محله مسکونی همجوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در کمیسیون ماده پنج شهر تهران مصوب گردید.

محله نفرآباد با وسعتی حدود 13 هکتار؛ از شمال به بلوار جانبازان، از شرق و جنوب به بلوارهای قمی و سلمان فارسی و از غرب به پارکینگ جنوبی حرم متصل می­گردد.

در این طرح با در نظر گرفتن شرایط ویژه محدوده نفرآباد، سرانه­های پیشنهادی در مقیاس محله ارائه شده است؛ همچنین علاوه بر تعیین کمبود سطوح خدماتی در محدوده طرح، نحوه جانمایی و موقعیت خدمات باتوجه به شعاع عملکرد خدمات نیز در دسترسی جمعیت به این خدمات مد نظر قرار گرفته است.