شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

وظایف و ماموریت­های محوله

وظایف و ماموریت­های محوله به صندوق سرمایه­گذاری حرم­های مطهر

مدیریت و بهره‌برداری از هدایا، وقف­ها و کمک­های اشخاص حقیقی و حقوقی برای پروژه‌ها