شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

پیرامون حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع)

الف: پروژه پارکینگ و تجاری

موقعیت: ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم - خیابان هلال احمر

شرح مختصر پروژه: پروژه شامل 5 طبقه است که:

  1. 4000  واحد پارکینگ در طبقات زیرزمین ( 1- ، 2-و 3- )
  2. 23600  متر مربع زیربنای واحدهای تجاری در طبقات همکف و اول
 
 

مشخصات فنی پروژه

زیربنا (متر مربع)


تجاری

23600

تجاری توافقی  ( منهای یک)

0

اقامتی

0

پارکینگ و تأسیسات مورد نیاز

133305

کل

156905

 

تعداد پلاکهای ثبتی موجود در طرح (در پروژه های شهری)

-

نوع مالکیت پلاک های ثبتی

شهرداری

مساحت کل عرصه خالص پلاک­های ثبتی

26805

 

مساحت زمین(متر مربع)

نوع کاربری

پیشنهادی

ضوابط ساخت

کل

در مسیر

خالص

تراکم پیشنهادی

سطح اشغال طبقه همکف (زمین خالص)

تعداد طبقات روی همکف

26،805

-

26،805

تجاری-پارکینگ

584%

44%

1

 


 

 

ب: پروژه های مسکونی نفرآباد

تعداد 7 پروژه مسکونی در قالب 10 پلاک (4 پروژه تک پلاک و  3 پروژه تجمیعی هرکدام شامل دو پلاک) و به عنوان پروژه های پیشرو ساخت مسکن (طرح ملی مسکن)در بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در محله نفرآباد مطابق جدول ذیل آماده سرمایه گذاری و بهره برداری است.

پهنه

مساحت

پلاک ثبتی

کد نوسازی

ردیف

R112a

169.69

477.5

48476035

1

R112a

48.91

477.6

48476036

2

R112a

117.54

915.1

48889018

3

R112a

95

913

48889021

4

R112a

90.4

953

48475014

5

R112a

154

952

48475018

6

R112a

198

505

48353020

7

R112a

183.79

887

48889059

8

R112a

154.5

533

48865006

9

R112a

209.92

927

48475070

10

 

 

 

ج: پروژه های مرمتی

5 مورد پروژه مرمتی در محله نفرآباد مطابق جدول ذیل معرفی می گردد.

نام اثر و کاربری فعلی

دوره اثر

وضعیت بنا

نوع مصالح

کاربری پیشنهادی کمیته فنی  

کد نوسازی

مساحت (مترمربع)

آدرس

خانه افاغنه-

مسکونی

قاجار و پهلوی اول

فرسوده

(واجد ارزش)

آجر، گچ، کاهگل

فرهنگی- پذیرایی

48474003

554

خیابان فدائی، کوچه حضرتی، کوچه اکبرفخاری،کوچه هاشم آباد، پلاک 25

اوشانی-

مسکونی

قاجار و پهلوی اول

فرسوده

(واجد ارزش)

آجر، چوب، گچ

فرهنگی-اقامتی- پذیرایی(زائرسرا)

-

-

خیابان سلمان فارسی، خیابان شهید گل افشاری، کوچه هاشم آباد، پلاک 5 و 8

پیرمرد مهربان- مسکونی

قاجار و پهلوی اول

فرسوده

(واجد ارزش)

آجر، چوب، کاهگل

فرهنگی-اقامتی- پذیرایی(زائرسرا)

48475021

298

میدان سلمان فارسی، خیابان سلمان فارسی، کوچه ارم، کوچه هاشم آباد، پلاک 4

خانه علی بابا-

مسکونی

قاجار و پهلوی اول

فرسوده

(واجد ارزش)

آجر

و

گچ

فرهنگی-اقامتی- پذیرایی(زائرسرا)

48476016 و

48476017

528

خیابان سلمان فارسی، خیابان شهیدگل افشاری،کوچه شهیدرحیمی، کوچه شهید آزاد، پلاک های 6 و 9

خانه نصیری- مسکونی

قاجار و پهلوی اول

فرسوده

(واجد ارزش)

آجر

و گچ

فرهنگی- پذیرایی

48925021

397

میدان سلمان فارسی، خیابان شهید قمی، خیابان جانبازان، کوچه شهیدرحیمی، پلاک 8

 

 

 

 

د: پروژه­ مجموعه مسکونی 12 واحدی

 

ه: پروژه سرای عمو عباس