شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

با گذشت 12 سال طرح نوسازی بافت فرسوده اطراف ...

با گذشت 12 سال طرح نوسازی بافت فرسوده اطراف ...

32492  تعداد بازدید  |  شنبه 12 تیر ماه 1400

با وجود گذشت 12 سال از آغاز طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) این طرح تاکنون 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ...