شرکت حمل و نقل بین المللی ره گشایان ترابر با مسئولیت محدود

021-88888

بازنگری در طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

بازنگری در طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

32596  تعداد بازدید  |  شنبه 12 تیر ماه 1400

دیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه طی سال های گذشته برای حفظ بناهای تاریخی و بافت سنتی اطراف حرم، ...